Философията на йога

Ekam sat, viprah bahudha vadanti.

Rig-Veda

Има само една истина, но мъдреците я наричат с различни имена.

Риг Веда

Йога е една от шестте философски школи в Индия:

 • Йога (Yoga)
 • Санкхя (Sankhya)
 • Веданта (Vedanta)
 • Вайшешика (Vaisheshika)
 • Няя (Nyaya)
 • Мимаса (Mimasa).

Важно е да се отбележи, че йога е изградена на базата на четири от посочените системи – Няя, Вайшешика, Мимаса и Санкхя, които се съдържат в нейната философия от гледна точка на практическото ѝ приложение. В допълнение, системата Веданта е практически спътник на йога.

Това, което днес наричаме йога или Раджа йога, се нарича също така Санкхя йога, тъй като методите ѝ са изградени на основата на този стил. Тази философска школа, описана от Патанджали в неговото произведение Йога сутра, се превръща във фундамент на йога.

Процесът на самореализация чрез йога е базиран на откриването на чистото съзнание – Пуруша (Purusha), отделено от многобройните фалшиви идентичности, които се считат за прояви на първичната материя – Пракрути (Prakruti).

Това са и най-важните принципи в йога – на Пуруша и Пракрути, т.е. на съзнанието и първичната материя. Всичко останало произлиза от Пракрути и след това се влива в Пуруша. С други думи, нивата на проявление на човека (и груби, и фини) са Пракрути, а вливането на Пуруша е причината да има живот.

Един от най-лесните начини да бъде разбран процесът на развитие и вливане, както и да се вникне в тази представа, е да се концентрираме върху Пракрути и да си представим как функционират нашите сетива:

 • Пуруша (Purusha) – съзнание, което е непорочно, винаги чисто.

То е самостоятелно, освободено от други идентичности съзнателно същество; принцип на духовната енергия.

 • Пракрути (Prakruti) – несъзнателното и непроявяващо се, създадено от материалния аспект на енергията.

Това е първичното състояние на материята, предхождащо дори самата материя, каквато я познаваме във физическия смисъл. Пракрути се проявява в аспектите на трите гуни (посочени по-долу).

 • Махат (Mahat) или Будхи (Buddhi) – най-чистата и най-фина искра на индивидуализация на Пракрути (първичната материя). Будхи се отнася до отделния човек, докато Махат се свързва с универсалния аспект на този процес.
 • Ахамкара (Ahamkara) – процесът на егото, чрез който съзнанието може да започне неправилно да възприема фалшиви идентичности. Тук думата его се използва не за обозначаване на нечии действителни качества, а на самата способност за поемане на безбройни идентичности.
 • Гуни (Gunas) – Пракрути (изначалната материя) има три характеристики (атрибута): лекота (sattva), активност (rajas) и стабилност (tamas). Тези три гуни се смесват по начин, който формира различните аспекти на ума, сетивата и петте елемента: земя, вода, огън, въздух и пространство.
 • Умът (Manas) – инструментът, който е двигател на действията, речта и мисловни процеси; получателят на сензорните възприятия.

Полезно е да знаем, че тук умът е ограничен инструмент за възприятие в сравнение с целия вътрешен процес, наречен Антакарана (Antahkarana), който включва Манас, Ахамкара, Будхи, Читта, сетивата и петте елемента.

 • Индрии (Indriyas) – усещания/възприятия.

Петте сетива и петте инструмента за изразяване са като десет врати в една сграда: пет входни и пет изходни. Тези десет индрии са проявления на ума.

Петте елемента (Panchamahabhuta)

Проявата на Пракрути в материален аспект като еквивалент на пространството (етера), както се изразява във финото, нефизическо съществуване. То е основа за последователното действие на останалите елементи: въздух (тънкост, лекота, въздух), огън (енергия), вода (поток, течливост) и земя (твърдост, форма).

Когато тези пет елемента са в своите фини форми, биват наричани танматари (tanmatras), а когато се проявяват във физическия свят – като бхута (bhuta). Всичко съществуващо във външния свят е съставено от тях.

 Усещания, които елементите предизвикват

Според философията на йога чувствата и сетивните възприятия (Indriyas) се появяват от непроявената материя, или Пракрути. Петте елемента също произлизат от нея. По този начин един набор от различни чувства или възприятия се свързва с друг набор от състояния на петте елемента под формата на много обекти.

Това е един от начините да бъде обяснен основният принцип в йога, който гласи, че всичко е едно и също, тъй като води началото си от процес на мултиплициране на Пракрути в разнообразни форми.

Водеща в йогийската теория е индийската философия за съществуването на живота и неговите специфични проявления. Търсенето на Кайваля (пълната свобода) e крайната цел на практиката – състояние, което надхвърля възможностите на човешкия ум за разбиране и осмисляне.

Пътят на йога, начертан от собствената ѝ философия, е в посока от най-грубата материя към най-финото съществуване на енергията, от човешкото съзнание към неговото възвръщане към първоизточника Пуруша.