Какво е Йога

Йога е древна наука, чиято традиция съществува от хиляди години на азиатския континент. Обвита в мистерия и донякъде (не)позната за много хора по света, тя се ползва с голяма популярност благодарение на дълбокото си въздействие върху човешката личност.

Методите на йога са свързани с духовна дисциплина, основаваща се на задълбочено познание, фокусирано в постигането на баланс между тялото и ума.

 

Значение на думата йога

Самата дума yoga e санскритска и идва от корена yuj, който означава свързване или обединение. Според йогийските разбирания практикуването на йога води до обединяване на индивидуалното съзнание с това на Вселената, което означава да се постигне идеална хармония между ума и тялото на човека и заобикалящия го свят.

Всеки, който осъществи или постигне това свързване чрез следване на учението, се нарича йоги. Той е фокусиран върху достигането на нивото на пълна свобода, наричана на санскрит мукти (mukti), нирвана (nirvana) или мокша (moksha).

Водещата цел на йога е себереализацията и надмогването на всяко страдание, което води до пълната свобода – кайваля (kaivalya). Практикуването ѝ дава възможност да се постигне лекота във всички аспекти на живота; подобряване на здравословното състояние и успокояване на ума.

Вниманието е насочено изцяло навътре, към истинската същност, която чрез различни методи може да осъзнае обединението и така да придобие власт над съдбата.

 

Представите ни за йога

Живеем в свят, който ни кара да вярваме, че външните постижения могат да ни осигурят всичко, което искаме. Нашият опит обаче отново и отново ни показва, че нищо външно не може да задоволи напълно дълбокия ни копнеж за нещо повече.

През по-голямата част от времето ние се стремим към онова, което силно желаем, а резултатът твърде често не зависи от нас. Амбицията ни за успех често ни превръща в роби на желанията ни, вместо да повишава нивото ни на осъзнатост.

Трудно ни е да си представим състояние на пълно спокойствие или на усещане, в което мислите и чувствата престават да бъдат в непрекъснато движение – средството да се докоснем до такива нива на радост и разбиране, които са непостижими по друг начин.

Обикновено нашето съзнание и енергии са насочени навън, към хората и нещата от света, които възприемаме чрез ограничените възможности на петте сетива.

Тъй като човешкия ум трябва да разчита на частичните и често измамни данни, предоставяни му от физическите сетива, трябва да се научим да използваме по-дълбоки и по-фини нива на осъзнаване, ако търсим отговор на загадките на живота: кой съм аз, защо съм тук, как да разбера истината и т.н.

 

Какво всъщност е йога?

Йога практиката е дълбок процес на обръщане на външния поток на енергията и съзнанието навътре, така че умът да се превърне в динамичен център на пряко възприятие, което вече не зависи от грешните сетива, а може да разбира истината.

През изминалите хилядолетия, поради ограниченото познание на човечеството за силите, които управляват Вселената, много от по-висшите техники на йога не са били достатъчно разбирани или практикувани. Днес научните изследвания бързо променят начина, по който гледаме на себе си и на света.

Традиционната материалистична концепция за живота изчезна с откритието, че по същество материята и енергията са едно: всяко съществуващо вещество може да бъде сведено до модел или форма на енергия, който/която взаимодейства и се свързва с други модели/форми.

Някои от най-известните днес физици отиват една крачка напред, определяйки съзнанието като основополагащо за всяко същество. По този начин съвременната наука потвърждава древните принципи на йога, обединени от идеята, че единството е проникнало цялата Вселена.

За мнозина практиката на йога е ограничена до Хатха йога и асани (физически пози), макар че сред йога сутрите не може да се открие конкретно описание на последните. Хатха е подготвителен процес, който позволява на тялото да поддържа по-високи нива на енергия, като въздействието започва с тялото, духа, ума и вътрешния аз.

Йога се разбира и като система за лечение и физическо натоварване.

Като се има предвид обаче, че физическото и психичното здраве са естествени последици от нейното практикуване, не бива да се забравя, че голямата ѝ цел е далеч по-широка и обхватна. Теоретично, четейки йога сутрите, човек може да реши, че всичко е лесно постижимо.

Практическият процес обаче може да изглежда много сложен, защото основната цел е да се премахнат, надскочат или обезсилят препятствията, маските и фалшивите идентичности.

В сутрите са описани подробно начините за постигане на системен напредък по този път: постоянство, физическа и духовна дисциплина, както и отдаденост на различните йога методи.

След като препятствията и фалшивите идентичности са временно премахнати, истинският аз, който е бил там през цялото време, естествено се появява.  През останалото време сме толкова заплетени в измислените си самоличности, че не виждаме и не осъзнаваме как погрешната ни самоидентификация е станала факт (това е и причината понякога да се казва, че сме заспали и трябва да се събудим).

 

Именно в събуждането на аз-а е дълбокият смисъл на йога.

Практикуването на древното учение ни отвежда отвъд разумното, съзнателно съществуване, отвъд разбирането на ума за мястото му във Вселената.

 

Схематично представяне

Следването на пътя на йога е процес, който е изключително продължителен и обхваща целия жизнен цикъл на сериозно ангажиралите се с него. Според хиндустките мъдреци, предали информацията за тази наука, човешкото съзнание трябва да премине през много етапи на подготовка, за да може да осъзнае законите, които съществуват във Вселената.

Често в традицията на йога се споменава за потока на космическата енергия, която се е материализирала във физическа форма и изгражда човешкото тяло като обект на съществуване.

Отвъд видимото за западната наука, която чрез високотехнологичен инструментариум е успяла да изследва много аспекти на живота, се появяват неразбираеми и понякога твърде абстрактно звучащи теории и философии, обясняващи йога.

Намесата на традиционните за Индия богове и инкарнации създава още повече трудности пред разбирането за дълбочината на тази практика.

За всеки, избрал да практикува тази система, превръщайки я в свой начин на живот, е изключително важно да следва водещата линия учител – ученик, която ще го задържи в правилната посока на разбиране и прилагане.

Обратното – неправилното и неточно изпълнение на традиционните методи, би довело не само да физическо неразположение, но и до ментални нарушения, които могат да бъдат опасни и да застрашат цялостното здравословно състояние на практикуващия.

За да откриете красотата на живота и да развиете потенциала на своето съзнание, ще се радваме да Ви запознаем по-детайлно с мъдростта и дълбочината на науката йога.