Ползите от йога

Множество хора задават въпроса защо да практикувам йога и какво ще ми донесе тя.

Отговорът е многопластов и нееднозначен.

В основата на философията на древното учение е залегнала идеята, че йога е не просто система от практики, а начин на живот, който оказва благотворно влияние върху всички нива на човешката личност – физическо, умствено, емоционално и духовно.

Класическата осемстепенна система Ащанга, или Раджа йога, може да бъде представена както чрез отделните си аспикти, така и от гледна точка на ползите, свързани с преминаването през отделните ѝ нива:

 1. Яма (Yama) – основава се на 5 правила: миролюбивост, честност, въздържание, скромност и отсъствие на алчност.

Първият стълб на йога допринася за създаване на по-добри междуличностни отношения в обществото, към което човек принадлежи.

Принципите на яма изграждат външна, обществена самодисциплина, която е изключително важна, когато се следва пътят на източната наука.

 

 1. Нияма (Niyama) – гради се на 5 принципа: чистота на физическо и умствено ниво, удовлетвореност от живота, самодисциплина (постоянство), самонаблюдение и самоосъзнаване, себеотдаване на божественото.

Правилата на нияма дават възможност да се търси постигане на вътрешен мир и спокойствие.

Те укрепват личността на човека и му дават възможност сам да изучава себе си – своите реакции и поведенчески модели, в голяма дълбочина.

Първите две нива на практикуване – яма и нияма – допринасят за личностното израстване на човека, следващ пътя на йога, подготвят го за последващите нива и създават нагласа за постигане на баланс, който е от изключително важно значение.

 1. Асана (Asana) – поза, в която тялото и ума се чувстват комфортно.

Това трето ниво на йога практиката е насочено към укрепване на физическото здраве и постигане на хармония чрез заемане на определена телесна поза.

Ефект се постига и на умствено ниво, като се търси стабилност и спокойствие, които зависят от времето на задържане на специфичната асана.

При постоянство в практикуването на позите се постига подобряване на увреденото здраве, а ако липсват оплаквания, действа профилактично.

Също така се оптимизират основни физиологични характеристики, като гъвкавост, координация, сила, издръжливост, дихателен капацитет; балансират се тялото, умът и енергийният поток на прана; подобрява се функцията на всички вътрешни органи.

Асаните стимулират мускулите и нервите по специфичен начин, допринасяйки за създаването на най-важното условие за практикуването на йога – физическо тяло с идеално здраве.

 1. Пранаяма (Pranayama) – известна още като наука за дишането, част от по-задълбочената практика в йога.

Контролът (яма) на жизнената енергията (прана) е особено важен, когато искаме да продължим в следващите нива на практикуване.

Ползите от пранаяма са множество:

 • подмладяване на клетките, тъканите, органите и на цялото тяло;
 • профилактика на различни белодробни и дихателни заболявания;
 • стабилизиране на дейността на имунната система;
 • подобряване на дейността на сърдечносъдовата система;
 • подобряване на мозъчните функции;
 • балансиране на психичните процеси и постигане на контрол над емоциите;
 • цялостно подобряване на метаболизма;
 • прилив на енергия.

Тези четири нива – яма, нияма, асана и пранаяма, са подготвителни и имат огромна полза за физическото здраве, както и за успокояване и балансиране на умствените процеси и психичните реакции.

Следват четири, по-висши практики, които имат силно вътрешно въздействие и специфични ползи:

 1. Пратяхара (Pratyahara) – оттегляне и контрол на сетивата.

Тази практика балансира и успокоява петте сетива – зрение, слух, обоняние, допир и вкус.

Напрежението в ума намалява значително дори след кратко „отдръпване“ навътре.

Създава се спокойствие и баланс на емоционално ниво, а енергията, която изразходваме, използвайки сетивата си, бива съхранена, което от своя страна увеличава възможностите на мозъка да функционира по-правилно и ефективно.

 1. Дхарана ( Dharana) – концентрация.

Това ниво е свързано със съзнателно задържане на вниманието в конкретна точка, което води до натрупване на енергия в тялото и ума.

Тренират се волята и постоянството; мозъкът подобрява способността си да запаметява; увеличават се вниманието, както и устойчивостта на мисловните процеси.

Бурните и нестабилни емоции се балансират и психичното състояние се уравновесява.

 1. Дхяна (Dhyana) – медитация.

Медитацията разширява ума в свръхсъзнателното състояние.

Тя е непрекъснатият поток на ума към един обект или идея.

Всички методи на йога ни подготвят за етапа на дхяна, като по този начин постигнем вътрешен мир, спокойствие и съвършенство.

В ежедневието медитацията може бъде много полезна за премахване на множество физически и психологични проблеми.

Значителна част от болестите всъщност са пряко или непряко следствие от конфликти, депресивност или емоционално напрежение, възникващи в съзнателния или подсъзнателния ум.

Медитацията ни помага да осъзнаем тези конфликти и да ги разрешим, като постигнем спокойствие и вътрешен мир.

По този начин тя се превръща в мощен ресурс за справяне с предизвикателствата на ежедневието.

Ако се замислим за начина, по който учим в съвременния свят, ще осъзнаем, че независимо от вниманието, което отделяме на образованието, знанията ни до голяма степен са едностранчиви и повърхностни.

Можем да се научим да запаметяваме уравнения и факти, но всъщност не знаем как да разбираме и развиваме своя вътрешен свят, тъй като умовете ни си остават хаотични, а емоциите ни продължават да действат като едни негативни, противоречащи си сили.

В състояние сме да използваме само малка част от своя умствен капацитет, тъй като сме твърде заети със собствената си обърканост, страхове и вътрешни конфликти.

Медитацията ни помага да преодолеем тези ограничения – да осъзнаем по-фините и позитивни сили в себе си, да развием способности (като интуицията например), които мнозина считат за нещо необичайно, а в действителност са част от потенциала на всички хора, които медитират.

Това са подаръци, които са на разположение на всички, които са влезли в контакт с по-дълбоките аспекти на своята същност.

 1. Самадхи (Samadhi) – състояние на свръхсъзнание.

Самадхи е четвъртото състояние на съзнанието, което надхвърля трите нормални: на събуждане, сънуване и сън без сънища.

Човекът, който постига самадхи, се превръща в дар за своето общество.

Ако някога човечеството достигне по-високо ниво на развитие, това би било възможно единствено благодарение на растежа и еволюцията ни като човешки същества.

Човек, който е в самадхи, живее живота си като спонтанен израз на безпрепятствения поток на Върховното съзнание.

Това суперсъзнателно ниво е нашата човешка същност, която е универсална и излиза отвъд културните, религиозните, половите или възрастовите ограничения.

Когато почувстваме това състояние като реално, целият ни живот се трансформира, а когато се трансформираме, преживявайки мир, спокойствие и свобода, ние също така трансформираме своите общества и цялата човешка цивилизация.

Това осъзнаване на безкрайното съзнание е ползата и истинската, голяма цел на йога.

Пътят на йога е много дълъг, изискващ упоритост, постоянство и преданост, но ползите за поелите по него са неизмерими.