Сатянанда йога

Сатянанда йога е система, разработена от Шри Свами Сатянанда Сарасвати (1923 – 2009) и неговите следовници.

 

Тя е базирана на традиционни практики, извлечени от древни източници, в съчетание с познания от областта на съвременната физиотерапия. Учението на Свами Сатянанда се разпространява далеч отвъд границите на Бихарската школа по йога, а той самият се прославя като учител не само в родината си, но и в Западния свят. В Индия Сатянанда йога е наричана още Бихар йога.

 

Отличителна характеристика на Сатянанда йога е интегралният подход

Практиката взема под внимание и развива всички аспекти на човека. Самият Свами Сатянанда се е интересувал от методите, прилагани от съвременната наука, осъзнавайки, че древното познание следва да бъде поднесено по начин, който се доближава до разбиранията, способностите и потребностите на модерния човек.

 

Основният акцент на Сатянанда йога е върху осъзнаването.

Осъзнатото практикуване изключва упражняването на насилие върху тялото и ума и нарушаването на физическия и психо-емоционален баланс. Практиката е устроена така, че да бъде подходяща за всички хора, независимо от техния пол, възраст, религиозна и етническа принадлежност, предишен опит.

Като институция, Сатянанда йога успешно си сътрудничи със специалисти от сферата на здравеопазването, образованието, науката и бизнеса; организира и специални програми за хора с увреждания, възрастни хора, затворници, ветерани и др.

Практиката на Сатянанда йога включва асани (пози) за балансиране на тялото и ума чрез физическа дейност; пранаяма (дихателни практики) за въздействие върху протичането на енергиите в тялото; както и медитация за успокояване и концентриране на ума.

За да бъдат обхванати всички аспекти на личността, тя инкорпорира в себе си принципи от Джнана йога (пътят на познанието); Бхакти йога (на себеотдаването); Карма йога (на служенето). В сравнение с други стилове – като Виняса или Айенгар йога например – Сатянанда йога не акцентира върху физическия елемент, а върху осъзнатостта в практиката. Един от нейните постулати е, че се движи не само тялото, а и дъхът, следвайки всяко физическо движение.

 

Огромен е приносът на Свами Сатянанда за развитието и разпространението на йога.

Навярно най-значимият му труд е Асана, пранаяма, мудра, бандха, получил международно признание като едно от най-добре систематизираните и структурирани ръководства по йога. Първото издание на книгата е от 1969 г., но и до днес се счита за основен наръчник както за преподаватели, така и за практикуващи от различни йога направления.

Един от важните приноси на Сатянанда йога към развитието на йогийската традиция, са сериите от асани Паванмуктасана. Те представляват последователност от пози, които раздвижват ставите, връзките, мускулите и осигуряват стабилна основа за последващата практика. Простите движения позволяват на практикуващия да усети връзката между дейността на различните части на тялото, дъха, енергията и ума.

Сериите Паванмуктасана, които са оразличителен белег на Сатянанда йога, ни позволяват да опознаем тялото си по-добре, да използваме възможностите му, да контролираме движенията му, освобождавайки се от склонността си да действаме по навик.

И въпреки че сериите Паванмуктасана изглеждат прости и лесни за изпълнение, те са подходящи далеч не само за начинаещите практикуващи именно защото са базирани на осъзнатостта. Когато умът се включи в практиката, навлизаме в по-дълбоките нива на йога, а не я възприемаме само като тренировка за тялото или гимнастика.