Йога терапия (лечебна йога)

Йога терапията (или т.нар. лечебна йога) може да бъде дефинирана като прилагане на йогийските принципи във връзка с постигането на определена духовна, психологическа или физиологична цел при конкретен човек.

Използват се специално подбрани стъпки, които не се ограничават до компонентите на Ащанга йога (яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, дхарана, дхяна, самадхи), а включват и изучаване на текстове, духовни или психологически напътствия, методи с визуализация или напяване и други.

Йога терапията взема под внимание индивидуалните особености, които се отнасят до възрастта, религията, философията, професионалните занимания, менталното и физическото здраве.

Опитният йога учител или терапевт прилага терапията, отчитайки цялостното състояние на индивида, неговата/нейната активност и сила, както и особеностите на конкретния период.

Като терапия, йога се използва за получаване на сила – мускулна сила, способност за концентриране, умение да се усвояват трудни пози, издръжливост и устойчивост. Това се определя като прилагане на шакти крама (шактисила, енергия; крама – стъпка, последователност).

Йога терапията е насочена към определени проблеми – прочистване на органите и системите, балансиране и насочване на енергията, протичаща през чакрите и енергийните канали, нади. Това се нарича чикитса крама (чикитса – медицина, лечение).

 • Ако е налице болестно състояние, то трябва да бъде излекувано – чикитса;
 • Ако няма налично заболяване, е необходима защита, превенция – ракшана;
 • Ако няма заболяване и човек е разбрал как да предпазва себе си, е необходимо обучение – шикшана.

Йога терапията помага на човек да премине отвъд разбирането за физическото и материалното, отвъд ограниченото осъзнаване на личността, да осъзнае, че е неизменяща се същност (пуруша), наблюдател на променящата се материя (пракрити). Този аспект на йога терапията се нарича адхятмика крама (адхятмика – духовен).

 

Основни принципи на йога терапията

 • Преподава се това, което е подходящо за конкретния човек.
 • Различията между хората следва да бъдат зачитани.
 • Обучението се прилага в зависимост от мястото, от което идва ученикът.
 • Всеки следва да бъде напътстван според своята индивидуална конституция, възраст и физическо състояние.
 • Използваните методи зависят от времето и сезоните.
 • Професионалното занимание на човека е от значение за прилагане на методите на йога терапията (подходът при един състезател по бягане се различава от този при завършилия философия например).
 • Йога терапевтът трябва да разбере докъде се простират възможностите на индивида, каква е неговата/нейната издръжливост, доколко силна е паметта му/ѝ и дали усвоява бързо нови знания и умения.
 • Терапията се съобразява с наклонностите и интересите на човека – дали предпочита да напява мантри, или да прави физически упражнения и т.н.

Важно е да отбележим, че докато йога преподавателят и учениците в групата се концентрират основно върху практиката и даването/получаването на инструкции за правилно изпълнение, то йога терапевтът се фокусира върху състоянието на клиента.

Във втория случай акцентът е върху това как определени практики могат да бъдат от полза за конкретния проблем. Тъй като хората са различни и изискват персонализиран подход, в повечето случаи йога терапията се прилага индивидуално.

Йога е силно лекарство, но действа бавно.  От значение е терапията да се прилага на етапи. При хората със сериозни здравословни проблеми се започва с 1 – 2 асана или с просто дихателно упражнение и става по-интензивна, когато състоянието на практикуващия го позволи.