Видове Йога тренировки

Йога е древна система от практики, които обхващат физическото, умственото и духовно развитие на човек. Целта на йога е цялостна трансформация на тялото и ума. Ето кои са първите цивилизации, в които се е развило древното учение на йогите: Кавери, Сарасвати, Годавари, Нармада и Ганг в Индия чрез хилядолетия на изследване и вътрешно преживяване.

Думата йога традиционно бива свързана със сливането, обединението на даден индивид с Вселенското универсално съзнание. Йога е система, чрез която се постига баланс и хармония на тялото с ума и емоции, които могат да бъдат постигнати чрез разнообразни йога практики.

Ето какви могат да бъдат те: физически упражнения (асани),    дихателни практики (пранаяма), пречистващи практики на вътрешно ниво (шаткарма), психо-физиологични техники, с които се освобождава енергията (бандха и мудри), както и богат набор от техники за медитация.

По време на Вашето участие в курсовете по йога с индийския инструктор Пракаш ще се запознаете с различни йога видове.

Сатянанда йога

Основател на системата Сатянанда йога е Шри Свами Сатянанда Сарасвати и неговите последователи. Този стил йога съчетава разнообразни йога практики, измежду които: асани (физически пози), чрез които се постига баланс между ума и тялото чрез физическото тяло, дихателните практики (пранаяма), с които се въздейства на енергийното тяло (поизвестно като чи или ки в някой други системи), медитация – практика, с която се постига фокусиране и успокояване на ума.

Сатянанда йога възприема възгледът, че живот подчинен на йога учението, може да бъде преподаден и възприет и от светските практикуващи,  не само от монаси.

Човекът, според системата на Сатянанда, представлява единна цялост, която се състои от тяло, ум и дух. Тук акцентът е поставен върху осъзнатото, като практикуващите този стил йога са насърчавани да опознаят всички аспекти на личността си чрез йога.

Следствие на редовната практика, се явява промяна, която настъпва съвсем естествено. Промяната обхваща достигане на лимита на тялото и ума, като дори и отвъд тях. Необходимо условие е индивидът да е в ниво на пълна осъзнатост, без насилие над ума и тялото.

 

Хатха йога

Понятието Хатха йога традиционно се ползва, за да опише физическите практики от асана. Най-често този вид йога се практикува чрез позите и асаните. Сричката ха носи смисъла на жизнената (слънчевата) сила, която действа на физическото тяло, а тха се отнася до читта (умствената сила).

Хатха йога е своеобразен катализатор, който събужда и двете енергии, които пък направляват нашия живот. Техниките, които се използват в този стил йога, пречистват и хармонизират целите системи на физическото тяло, а ума го фокусират. Тези практики са прелюдие и подготовка за по-сложните практики като кундалини и чакра.

Хатха йога е система, която включва асани, умствените и физическите техники за детокс (шестте шаткарми), психо-физиологични техники, които освобождават енергията (мудри и бандхи), също и практики, които събуждат праната.

Нивото на повишена осъзнатост и състояние на медитация се настройва чрез практиките от Хатха йога. Те подпомагат човешката личност да достигне до по-фино им ниво.

Класически текстове за Хатха йога фигурират основно в Геранда Самхита и Хатха Йога Прадипика.

 

Раджа йога

Раджа йога е система, която е създадена и описана от мъдреца Патанджали в създадените от него „Йога сутри“. В текста са обхванати всички осем фази от йога практикуването и всички те, взети заедно, са известни като Раджа йога.

Йогийската система Раджа йога е обширна. Тя се занимава с човешкото поведение и личност, и постигането на усъвършенстване чрез: практикуване на въздържание и ограничение (ями) и дисциплина (ниями); практикуване на асани (за придобиване на жизненост  и физическо здраве) и дихателни техники (пранаями); разрешаване на емоционалните  и умствените конфликти, както и постигане на осъзнатост чрез пратяхара (тоест депривация на сетивата) и дхарана (концентрация); усъвършенстване на творческия аспект на личността за постигане на трансцедентална осъзнатост чрез дхяна (медитация) и последният най-висш етап самадхи, който е сливането с вселенската същност.

Кундалини йога

Пътят на осъзнаването чрез йога е обвързан с няколко етапи, съответстващи на поетапното активиране на чакрите – това са енергийни възли в тялото на всеки човек. Кундалини йога е свързана именно с чакрите, които са разположени в конкретни области от човешкото тяло. Чакрите контролират обмяната на жизнената енерияпрана, която прониква в цялата структура на човек. Тези енергийни центрове са извън измеренията на познатите ни възприятия.

Във всеки отделен човек присъстват множество центрове, но в йога практиките се използват само най-важните (7 на брой) чакри. ­Те обхващат аспектите от най-грубото до най-финото на човешкото съществуване. Ето кои са най-основните чакри, използвани в йога практиките: Манипура, Свадхистхана, Сахасрара, Анахата, Вишудхи, Аджна, Мууладхара. Те са както символични, така и реални, и обозначават:

  1. Центровете на финната енергия (прана) в човешкото тяло – всяка чакра е свързана с жизнената (пранична) енергия, със специфична честота и плътност; тази жизнена енергия „превключва“ или активира конкретни нива в ума.
  2. Различна степен на осъзнатост – енергийните центрове носят символа на духовен път. Той е изразен чрез плавно навлизане в по-високите нива на осъзнаване – от сферите, които са свързани с инстинктите (Мууладхара чакра), към сферите, свързани с интуицията (Аджна чакра).

И двата аспекта целят да кажат едно и също нещо, макар и по различен начин: контролът и въздействието върху жизнената енергия – прана, в която и да е от чакрите ще задейства състояние на висока осъзнатост и обратното – специфичното състояние на осъзнатост довежда до преобладаване на прана в конкретната чакра. И двата аспекта са непосредствено свързани по между си.

Умствената и физическата стимулация на чакрите ще доведе до изменения в съзнанието. Тяхното задействане активизира психичния потенциал у човека и му дава поглед от „високо“ и реализиране на личната му реалност.

Целта на този вид йога – Кундалини йога – е да даде основно разбиране за енергийните центрове и физическото им разположение в тялото.

Йога Нидра

Сатянанда Йога Нидра е основана от Шри Свами Сатянанда Сарасвати. В основата й са класическите тантрични практики. Йога Нидра или „Йога на съня“, се извършва чрез пратяхара – техника, чрез която се постига отдръпване на ума от сетивата, като резултат умът успява да се отпусне, а по този начин се постига контрол над самоосъзнаването и преживяванията. Практиката има изключително дълбок трансформиращ ефект над хората, които я практикуват.

Чрез различни методи хората успяват да усетят отпускане, било то когато се настанят удобно на дивана с чаша кафе, чай или алкохол в ръката, когато запалят цигара, четат вестника си или гледат телевизия.

Всичко това е всъщност разнообразяване на сетивата. Истинското отпускане, постигнато чрез Йога Нидра е преживяване, което надхвърля преживяното от всички подобни „занимания“. За да постигнем пълно отпускане трябва да бъдем съзнателни в състояние на динамичен сън.

Йога Нидра е последователен йога метод, чрез който се предизвиква пълно умствено, физическо и емоционално отпускане. По време на практиката може да изглежда сякаш сме заспали, но съзнанието продължава да функционира и то на много по-висока степен на осъзнатост.

Медитация

По време на своите обучения по йога, Свами Ниранджанананда Сарасвати (наследник на Свами Сатянанда Сарасвати) преподавал разнообразни техники за медитация и концентрация, които се основавали на йога практиките от Сатянанда йога. Те са описани в редица древни ръкописи.

Практиките за успокояване на ума пратяхара, дхарана – за концентрация, дхяна – за медитация, както и техниките от Лая йога, всички те са наследство от тантрите, Упанишадите, както и от много други философски и религиозни текстове. Всяка техника си има различни фази и нива на практикуване.

Ето някой от най-разпространените техники за медитация от Сатянанда йога:

Антар Моуна се занимава с дейността на съзнателния ум. Тази техника е важна за осъзнаването на мислите и дейността на мозъка. Целта е постигане на контрол над дейността на мозъка и мисловните процеси.

Аджапа Джапа е техника, в която присъстват изброяване на мантри и повторението им. Така чрез психически път се достига до осъзнато дишане. Мантрата може да бъде предадена от гуру или лична мантра, както и Со-Хамуниверсалната дихателна мантра. Това повторение на мантрите е същността на Аджапа Джапа.

Тратака е друга техника, чрез която с наблюдаване в една точка, пример в пламъка на свещ, може да се постигне концентрация и отпускане на ума. Техниката е описана в много ръкописи, макар и наричана по различен начини и имаща различни особености.

В класическия текст Геранда Самхита от Хатха йога, например, техниката тратака е дадена като като една от шестте шаткарми. Тъй като останалите пет практики (Дхоти, Нети, Васти, Наули, Капалабхати) са свързани само с пречистването на тялото, присъствието на тратака  може и да изглежда необяснимо. Може да се каже, че тази техника е по-скоро мост между Раджа йога и Хатха йога.

Нада йога

Нада йога е проста, но силна практика, която представлява отделен път в йога, който е тясно свързан с Джапа йога, Мантра йога, Киртан йога, както и с всеки, свързан със звука и музиката, път. Чрез нея се извършва проследяване на звука, който ни отвежда назад, към източника, чрез неговото по-фино и психично проявление.

В класическите йогийски ръкописи трансцеденталният звук (Нада Брахман) е „семето“ на физическия свят: като се преминава плавно между грубото и финото, между видимото и невидимото. Нада се разлива и в живите, и в неживите същества – тоест навсякъде.

Древната практика е разделена на две части. Пътуването стартира от звука навън и преминава към звука вътре, към съединяване с източника на звука. Бхрамари пранаяма е една от практиките, засягащи „външното“ в Нада йога. Тя е страхотен метод, чрез който може да се балансира ума и да се премахне напрежението. Практиката е използвана, за да подготви ума за овладяване на различни практики на медитация, както и за постигане на състояние на покой, контрол над емоциите и състоянията на стрес.

Следващата, втора, практика е много силен метод, чрез който може да се открият скритите аспекти на вътрешното ни същество. Чрез пълно сливане с Нада е възможно постигането на тнар. състояние дхяна. При него човек навлиза дълбоко в собственото си вътрешно пространство и се рее в неговите висоти.

Чрез Нада Йога Садхана могат да се постигнат всички основни ползи, които са заложени и в останалите практики на медитация.

Защо препоръчваме тези видове йога?

Хората, които практикуват йога, постигат спокойствие, хармония със себе си и околните хора, постигат физическо здраве, концентрация на ума и дълбоко духовно преживяване. Всеки вид йога, може да се подбере индивидуално спрямо различните нужди на човек и спрямо неговия темперамент.

Различните видове йога ни помагат да освободим своя потенциал и креативност. Чрез йога се превръщаме в осъзнати, грижовни и креативни хора.