Йога за деца

Днес занимания по йога се организират от все повече частни компании, организации и институции. Нараства нейното разпространение и в учебните заведения. В действителност чрез практиките децата могат да получат повече ползи, отколкото възрастните, тъй като при тях наученото става част от ежедневието много по-бързо и безболезнено, без да е необходимо да полагат каквито и да било допълнителни усилия.

С какво йога може да бъде полезна на децата?

 

Йога няма състезателен характер

Човекът в съвременния свят е насърчаван да бъде първи, да се стреми към най-високите постижения, да постига все повече и повече. Йога учи децата, че са уникални посвоему и че телата им, бивайки различни, имат и различни способности.

В процеса на практикуване малчуганите разбират, че никой не е по-силен или по-слаб – важното е да изследват тялото си и да се научат да уважават неговите ограничения.

Йога учи децата да приемат себе си

Липсата на конкуренция и състезателен елемент в йога помага на децата да започнат да приемат както своите особености, така и на другите около себе си. В съвременния свят на постоянна борба за първенство постоянно изпъкват нашите недостатъци.

В този смисъл, когато едно дете се научи да се обича такова, каквото е, то се превръща в емоционално стабилен възрастен, удовлетворен от себе си и от живота си – характеристика, която е изключително важна в годините на пубертета, когато всички страдат от ниска самооценка и непрекъснато се съмняват в способностите си.

Намасте – светлината в мен почита светлината в теб

Йога учи на уважение и толерантност. Практикувайки йога, децата стигат до разбирането, че всички същества заслужават да бъдат уважавани, почитани и обичани. Това е предпоставка за изграждане на стабилни и хармонични взаимоотношения първо в семейството и приятелския кръг, а по-късно и в обществото и света като цяло.

 

Йога насърчава изграждането на полезни навици

Всяка физическа дейност, започната в ранна възраст, помага на децата да бъдат здрави и активни и на по-късен етап. Освен в чисто физически аспект, йога допринася и за изграждането на полезни навици, свързани с храненето и хигиената.

 

Йога подпомага концентрацията и успокоява ума

В днешно време все повече родители се притесняват за това, че детето им е хиперактивно, че се разсейва твърде много и не умее да задържа вниманието си. Всички тези характеристики обаче са напълно нормални за ранното детство. Йога практиките помагат за фокусиране на ума и учат детето да бъде тук и сега, насочвайки вниманието му към дишането.

Обикновено децата биват насърчавани да изпълняват дейност след дейност, при което тялото и вниманието им са напълно ангажирани. При възрастните подобен ритъм би довел до „прегаряне“. Затова е от значение малките да се научат да релаксират. Именно спокойният, неангажиран ум е извор на креативност и позволява пълно разгръщане на потенциала на личността.

Йога е полезна за деца на различна възраст и може да се практикува без ограничение. Проучвания, проведени сред групи деца от различни училища в Бронкс, показват, че практикуването на йога въздейства благоприятно върху поведението на учениците – намалява агресивността, социалната изолация и хиперактивността.

При деца с аутизъм йога помага за намаляването на стреса и вдъхва увереност; при подрастващи с физически проблеми практиката подобрява координацията, баланса и моторните умения.

Всъщност децата са естествени йогини.

По рождение те уважават другите, доверяват се, не осъждат себе си, не оценяват тялото си, нямат вътрешни конфликти и спирачки и са отворени към света и всичко ново. Възрастните имат какво да научат от малчуганите в това отношение, както и във връзка със спонтанното и непринудено практикуване на йога.