Наръчник по йога

По-долу ще откриете част от основните понятия, свързани с практиката и философията на йога.

 

Ананда (от а-нанд със значение наслаждавам се) – с понятието се назовава екстазът, който настъпва при тоталното отдръпване на ума от света и постигането на крайната цел.

Асана (произлиза от а-сад със значение присядам) – първоначално означава поза на седене, но после придобива смисъл на всякаква телесна позиция, заемана по време на йога практиката.

Атман – първоначално означава дъх, но впоследствие се обвързва с ума, духа, сърцето и най-вече с Аза, или висшата същност у всяко създание.

Ахимса – означава ненараняване и представлява един от основните етични принципи в йога.

 

Брахманвърховната реалност; Вселената като вечна и безтелесна основа и източник на всичко; в понятието е кодирана идеята, че в основата на всичко стои звукът.

Бандха (означава връзка, възел) – специфични техники и пози, чрез които жизнената сила в тялото се „завързва“ на едно място, така че да не го напуска; бандхите стимулират енергията и я освобождават през тялото.

Бхакти (означава отдаденост) – пътят на постигане на просветление чрез себеотдаване и любов, изявени в почитта към дадено божество.

 

Видя (от глагола вид, който означава зная) – духовно знание, чрез което виждаме висшата реалност такава, каквато е; противопоставя се на авидя невежеството от непознаването на Аза.

 

Гуру (означава тежък, т.е. човек, тежащ от знания) – с това понятие се назовава духовният учител, който, подобно на лодка, може да преведе човек отвъд реката на незнанието.

 

Дхяна (от дхяй – съзерцавам, разсъждавам) – означава медитация или състоянието, в което чрез спиране на потока от мисли навлизаме в изменено състояние на съзнанието.

 

Кайваля  – означава пълно единство или интелектуално и духовно освобождение от веригите на материята; припокрива се със самадхи.

Карма (означава действие) – законът за причинно-следствените връзки, според който всяко същество жъне плодовете от своите дела.

Кундалини (от кундаланещо навито) – космическата енергия в тялото, мислена като навита на спирала змия, която се изкачва по гръбначния стълб.

 

Мандала (означава кръг, сфера) – центрове в тялото, върху които практикуващият йога се концентрира, за да постигне по-дълбоко възприятие.

Мантра (означава инструмент на ума) – свещен звук или комбинация от звуци, които влияят върху мисловния поток, засилват намеренията ни или служат като основа за медитацията.

Мая (означава илюзия) – светът в неговата измамна, нереална форма, прикриваща истинската му същност; следствие от авидя, невежеството.

Мудра (означава печат) жестове и техники, които закрепват телесната позиция и усилват ефекта от практиката.

 

Намасте (означава поклон за теб) – хиндуистки поздрав и израз на уважение.

 

Прана (означава дъх) – жизнената енергия, отговорна за всички процеси в организма; в традицията се говори за няколко вида дихания, отговарящи за различни области в тялото.

Пранаяма – дихателни техники, чрез които тялото се изчиства, освобождават се жизнените сили и се въздейства пряко на ума.

 

Садхана (означава това, което води до успех) – с това понятие се назовава всяко практическо упражнение в йога, чрез което се усъвършенстваме и развиваме.

Санкалпа (означава решение) – конструкция на мисълта, чрез която заявяваме своята твърда воля и решимост да действаме.

Сантоша (означава удовлетвореност) – един от нравствените аспекти на йога, според които човек трябва да се задоволява и с малкото, с което разполага.

Самадхи (от сам-а-дха, което означава сглобявам, свързвам) – висшето ниво на възприятие, при което е налице чисто осъзнаване; пълно единство с върховната реалност.

Сатя (означава истина) – един от моралните принципи на йога, според които йогинът винаги се придържа към истинността.

Сиддхи (означава успех) – свръхсили и способности, отключващи се в резултат на практиката, които могат да бъдат колкото признак на успех, толкова и пречка по пътя към крайната цел.

 

Тантра – езотерична традиция, съчетаваща в себе си ритуалност и мистика, тясно свързана с йога и повлияла на редица религиозни учения в Азия.

 

Чакра (означава колело) – с това понятие се назовават енергийните центрове във финото тяло на човека; всяка от седемте чакри оказва влияние върху тялото, ума и емоциите.

 

Шанти (означава покой) – всяко преживяване, което носи мир, покой и тишина, може да бъде определено с това понятие.

 

Янтрамистично изображение, в което е закодирана конкретна благословия, сила, защита; рисува се в домовете, в храмовете или по време на церемонии; използва се и като средство за медитация.