Как се става йога учител?

Какво значи учител по йога

В древността учителите по йога са предавали устно знанията си на учениците и това е продължило хиляди години. От самосебе си се разбира, че в традициите на йога се отдава огромно значение на учителя. Впрочем самото понятие Гуру е показателно – гу е тъмнина, а ру – светлина. Т.е. – учителят по йога е този, който извежда хората от тъмнината и ги води към просветлението.

Провеждане на йога курс с Камал

На практика това е да помага на учениците си за тяхното физическо, ментално и емоционално здраве благоденствие. Пътят е дълъг, с много пречки, защото е промяна на нагласите, мисленето, начина на живот. Така че освен да предава знания, учителят помага за преодоляване на трудностите, да бъде лидер.

Тук веднага трябва да се уточни, че в това няма никакъв егоизъм, гуру се чувства отговорен да предава вечните ценности безкористно и всеотдайно, да ръководи учениците към целта, да вярва в тях и да ги уважава, да следи развитието им и работи за усвояване на знанията. При това той не бива да налага възгледи, защото трябва да ги насърчава да търсят вътрешна свобода и толерантност към различните школи и традиции.

Преподаването трябва да се фокусира върху фактите и размишления, които да помогнат на учениците сами да стигнат до дадените възгледи. Начинът на живот на самия учител трябва да е съобразно моралните принципи на йога – да се придържа към истината; да отхвърля в съзнанието си насилието, алчността, кражбата; да бъде търпелив, състрадателен, щедър. Тези принципи трябва да предава и на учениците си.

На този фон желаещите да се обучават за йога учители трябва да вземат предварителна информация от съответните сайтове, предлагащи курсове: за какъв вид йога /школа/ става дума, от колко време се преподава, какъв е практическият опит на обучителите и къде са го получили /желателно е да е от Индия, където учението йога се е зародило и има хилядолетни традиции/, колко време е курсът и какво включва, издава ли се международен сертификат след завършването му.

Какво трябва да знае и да може учителят по йога

За да стане добър йога учител, човек трябва да „покрие“ много изисквания – и от теорията, и от практиката. Затова е най-добре решението за записване на специализирания курс да се вземе след навлизането и напредването в определена степен в йога. Квалифицираният йога учител трябва добре да познава философията и историята на йога, направленията в това древно учение, класическите текстове.

Поза 7 асани Йога курс

Трябва например названията на основните  пози да се знаят на санскрит. Освен това учителят трябва да притежава добри познания в областта на анатомията, на физиологията, биомеханиката, психологията, травмите.

Необходими са познания и по медицината Аюрведа – йога е неделим компонент от нея, а тя осветлява здравните ефекти от позите и упражненията. Друго изискване е асаните да се научат и разберат в движението и статиката, да се знае физиологията им и учителят да  ги изпълнява абсолютно точно, за постигане на специфичните им аспекти.

Важно изискване е и да се владеят основните дихателни и пречистващи техники /пранаяма и шаткармите/. Също така трябва да се овладеят и техниките за структуриране както на индивидуалните, така и на груповите тренировки, за да може учителят да вижда грешките на учениците и да ги поправя. Част от това е  спазването на техниките за безопасност. Трябва да има и план за различни категории „нестандартни“ обучаеми – бременни, възрастни хора или много пълни, курсисти с наранявания или заболявания на гърба, на шията, коленете и т.н. Това е свързано с отлични познания за възможностите на помощните средства – столове, стени и т.н.

Специализираният курс за учители по йога включва обучения по всички тези изисквания, но е добре курсистът вече да си е изградил основа за това – ако започва „от нула“, ще му е изключително трудно. Много важно изискване, което зависи най-вече от курсиста, е необходимата способност за съпричастие. Ако учителят не „усеща“ настроението, състоянието и т.н. на обучаемите, ще е трудно да се постигне добрият ефект от преподаването.

Как трябва да въздейства учителят по йога на учениците

Практикуването на йога е преобразяване на вътрешния свят на човека, промяна на неговите възприятия за себе си, за околните, за света. Това е сложен процес, който се нуждае от подкрепа. Тук е една от съществените роли на учителя по йога: да въздейства на духовно ниво, емоционално и ментално.

Снимки на участници в йога курсове

За разлика от инструктора, който „превежда“ дадена система от психофизични и физически упражнения, учителят е с повече и цялостни познания за учението. Той е навлязъл дълбоко във философията на йога и има повече личен опит с различни системи, който влага в преподаването. Това му позволява да използва харизмата си, за да привлече и предаде на учениците своите идеи и вярвания.

Така преобразуването на вътрешния свят – освобождаването от навици, комплекси, страхове, пристрастия, суета, алчност, завист, агресивност, „черни или розови очила“, става по-лесно, тъй като самите ученици го желаят. Целта е те да започнат да възприемат себе си като единство със света, което променя и начина им на живот. Показвайки пътя, учителят трябва да вдъхва респект, уважение.

Също толкова важно обаче е да изгради взаимно доверие  с учениците. Той трябва да ги насърчава да задават въпроси, да мислят и анализират, за да стигнат до истината. Така атмосферата в курса е на взаимно съпричастие, а това помага учениците да следват учителя и да приемат съветите му изцяло и да се стремят да ги спазват. Тук е необходимо да се посочи, че докато преподава, самият учител трябва да се усъвършенства – той не е завършена даденост, това е само етап от личностното му развитие.

Учителят по йога работи върху себе си за по-нататъшно задълбочаване на познанията, подобряване на уменията и придобиването на нови. Това важи както за професионалното развитие с методите на преподаване, така и за още по-пълно личностно навлизане в йога и усъвършенстване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.